Välkommen till
Västra Husby
Genealogiska föreningen

Anmälan om medlemskap i VHGF skickas till:


E-post: ulla.fjellstrom@telia.com


Webbansvarig:


E-post: webmaster_vhgf@outlook.com

Sidan ändrad: 2024-04-25

Copyright © VHGF 1999-2024
Alla rättigheter reserverade.

Upptäck din egen historia

Lusten till kunskap är en utmärkande egenskap hos människan. Förmågan att söka sammanhang, gör att vi lockas att forska i vår egen historia och söka efter våra rötter. Att släktforska är att resa i tiden. Du får möta människor som levde i gångna sekler och lära känna platser och miljöer som för länge sedan försvunnit. Ditt färdmedel är kyrkböcker och andra historiska handlingar. Det blir en resa i den svenska historien, men inte bara i kungarnas historia, du upptäcker din egen personliga historia (se om VHGF).

Programverksamhet

Verksamheten planeras för släktforskning, kursverksamhet, studiebesök och utflykter. (se Kalender).

Släktforskarförbundet och andra föreningar

Vår förening är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund SSF, vilket innebär tillgång till information om forskarmaterial, prenumerationer, service och kontakter med andra släktforskarföreningar. För studie- och kulturverksamheten har vi ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan (se Medlemskap).