Välkommen till
Genealogiska föreningen
i Västra Husby


Medlemskap i VHGF

Anmälan om medlemskap i VHGF skickas till: Ulla Fjellström, Ljuragatan 145, 603 51 Norrköping E-post: ulla.fjellstrom@telia.com Vill du anmäla dig direkt kan du använda vårt plusgiro 102630-1

Medlemsavgift per år:

100 kr Familjemedlem 50 kr

Det är viktigt att du lämnar följande uppgifter: För- och efternamn, adress, postnr. och postort, telefonnr. och e-post

Förmåner och rabatter

Medlemsrabatter vid inköp av bl.a. forskarmaterial, databaser och litteratur från Släktforskarförbundets Internetbaserade bokhandel.

Deltaga i föreningens alla arrangemang enligt program, som ex. föreläsningar, studiebesök, utflykter m.m.

Tillgång till föreningens bibliotek, databaser och forskarmaterial.

Deltaga på släktforskarmöten för att få hjälp med de problem man stöter på i sin släktforskning.

Förbundets olycksfallsförsäkring som gäller för föreningens medlemmar under organiserad föreningsverksamhet och under resa till och från verksamheten.