Välkommen till
Genealogiska föreningen
i Västra Husby


Styrelsen 2023

Ulla
Lisbet
Jan
Ulla
Lisbet
Jan
Ordförande
Kassör
Vice ordförande
     
Lennie
Tony
Britt-Louise
Lennie
Tony
Britt-Louise
Ledamot
Ledamot
Ledamot
     
Gunnel
Gunnel
Sekreterare
     

 

Åter till huvudsidan