Välkommen till
Genealogiska föreningen
i Västra Husby


Styrelsen 2018

Ulla
Lisbet
Ulla
Lisbet
Ordförande
Kassör
     
Lennie
Christer
Britt-Louise
Lennie
Christer
Britt-Louise
Dataansvarig
Sekreterare
Ledamot
     
Gunnel
Kenneth
Lisbeth
Gunnel
Kenneth
Lisbeth
Ledamot
Ledamot
Ledamot
     

 

Åter till huvudsidan