Utvandring till Nordamerika från Västra Husby 1850 - 1940

Nr Förnamn
Efternamn
Född/Datum
Hemvist
Titel Utvandrat/Datum
Hemvist/Sv V.Husby
Invandrat/Datum
Hemvist/USA
Återvänt/Datum
Hemvist/Sv
Död/Datum
Hemvist USA/Sv
60. Maria Carolina
Eriksdotter
1855-05-20 Dotter 1872-11-08 (fr.Gbg)
Norrbo, Hagalund
. . 1931-04-29 (USA)
Nr 60
Familjen: Carolina Nilsdotter, Carl Alfrid Andersson och Maria Carolina Eriksdotter
Ättling: Byron Philip Wilsson, född 1940-10-03 in Porter Co JN Adress: South 1150 West Wanatah. IN 46390