Välkommen till
Genealogiska föreningen
i Västra Husby


Styrelsen 2019

Ulla
Lisbet
Ulla
Lisbet
Jan
Ordförande
Kassör
Vice ordförande
     
Lennie
Christer
Britt-Louise
Lennie
Christer
Britt-Louise
Ledamot
Ledamot
Ledamot
     
Gunnel
Kenneth
Lisbeth
Gunnel
Kenneth
Lisbeth
Sekreterare
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
     

 

Åter till huvudsidan