Välkommen till
Genealogiska föreningen
i Västra Husby


From 25/5 2018 gäller GDPR en ny Dataskyddsförordning. VHGFs medlemsregister hanterar endast nödvändiga personuppgifter för föreningens verksamhet. Uppgifterna använder vi för medlemsutskick. VHGF lämnar inte sådana uppgifter vidare. VHGF tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla föreningens verksamhet.

Medlemskap i VHGF

Anmälan om medlemskap i VHGF skickas till: Ulla Fjellström, Ljuragatan 145, 603 51 Norrköping E-post: ulla.fjellstrom@telia.com Vill du anmäla dig direkt kan du använda vårt plusgiro 102630-1

Medlemsavgift per år:

120 kr Familjemedlem 60 kr

Det är viktigt att du lämnar följande uppgifter: För- och efternamn, adress, postnr. och postort, telefonnr. och e-post

Förmåner och rabatter

Medlemsrabatter vid inköp av bl.a. forskarmaterial, databaser och litteratur från Släktforskarförbundets Internetbaserade bokhandel.

Deltaga i föreningens alla arrangemang enligt program, som ex. föreläsningar, studiebesök, utflykter m.m.

Tillgång till föreningens bibliotek, databaser och forskarmaterial.

Deltaga på släktforskarmöten för att få hjälp med de problem man stöter på i sin släktforskning.

Förbundets olycksfallsförsäkring som gäller för föreningens medlemmar under organiserad föreningsverksamhet och under resa till och från verksamheten.