Bilder från forsknings och studieresor

Gästgivargårdar i Östergötland
Klicka här så kommer det bilder

Jubileumsresa till Kisa 2014-09-11

Bilder från VHGF

På Släktforskningens dag ......
...besökte VHGF biblioteket i Söderköping....
... det kom många besökare....

Några bilder från VHGF

Många lyssnade då Clarence Forsström .... ...berättar om Karoliner i våra hjärtan....
Karolin i full mundering Avtackning efter en intressant föreläsning
Många lyssnade då John Moberg .... ...berättar om sitt liv och sina böcker
Styrelsen överlägger...... ..men festar också på smörgåstårta
Leni ger goda råd om släktforskning på datorn Gunnel föreläser om hur man forskar och dokumenterar
Delar av torpgrupp i arbete Allan Hall kåserar om"Tanter han mött i Söderköping"

Ola Lönnqvists bilder från VHGF:s besök på Släktforskarcentum i Stockholm

Bilder från vårens sammanträden och utflykter
Årsmöte 2005 Henry Gustavsson berättar
Besök på Kyrkomuseet i Norrköping
Fest på Luddingsholm
Anna-Lisa Andersson 93 år- Hedersmedlem


Åter till huvudsidan